De evolutie van de factuur: van historische artefacten naar een e-factuur.

In de dynamiek van het hedendaagse zakendoen is de factuur als een stille getuige van financiële transacties onmisbaar. Laten we een reis maken door de tijd, van kleitabletten uit het oude Mesopotamië tot de geavanceerde digitale revolutie, en eindigen met een blik op de toekomst.

Het begin van de factuur

Het verhaal van de factuur begint in de oude stad Uruk, een beschaving die ontstond op de oevers van de Eufraat in Zuid-Mesopotamië rond 3000 bc (het huidige Irak). 

De prille vormen van schriftelijke communicatie ontstonden uit de praktische noodzaak om verslagen bij te houden van zowel uitgaande als inkomende handelstransacties.

Het spijkerschrift diende als een vroeg bewijs van transacties en vond zijn oorsprong in de administratieve behoeften van Sumerische tempelpriesters. Deze geestelijken introduceerden het spijkerschrift om nauwgezet toezicht te houden op landbouwproducten, met een specifieke nadruk op bijproducten als brood en wijn. 

De symbolen op de kleitabletten bevatten rudimentaire afbeeldingen van de betreffende goederen die werden geregistreerd in de tempeladministratie. Deze kleitabletten evolueerden geleidelijk tot gedetailleerde inventarissen, inclusief prijs en hoeveelheid, en vertegenwoordigden zo een vroeg en rudimentair stadium in de geschiedenis van facturering en administratieve praktijken.

Spijkerschrift
Bron: Louvre museum

De Pylos tabletten 1450 bc

Pylos tablet
Pylos Tablet Tn 996

Een archeologische vondst in de ruïnes van het paleis van Nestor in de oude Myceense stad Pylos, een van de oudste bewaard gebleven exemplaren van het eerste schrift in Europa, het Lineair B-schrift

Deze ontdekking heeft een bijzondere waarde omdat het Pylos-tablet getuigt van het gebruik van een vroege vorm van boekhouding door de oude Grieken.

Het kleitablet omvat een gedetailleerde lijst van handelsartikelen, vergelijkbaar met de spijkerschriftfacturen.

Eén daarvan – de Pylos Tablet Tn 996 – is vermoedelijk een factuur voor badkuipen, waterflessen, bekers, drinkpotten, kannen, gouden vaten en een olielamp.

 

Wat het Pylos tablet onderscheidt, is zijn uniciteit doordat het ook de namen van zowel de verzender als de ontvanger vermeldt. Deze specificatie duidt erop dat de oude Grieken reeds een geavanceerde vorm van facturering hanteerden in het kader van handels- en andere uitwisselingspraktijken. 

De aanwezigheid van deze informatie op het tablet biedt inzicht in de geavanceerde administratieve en boekhoudkundige methoden die destijds werden gebruikt, en benadrukt het vroege gebruik van factureringstechnieken in de oud-Griekse samenleving.

1604: eerste handgeschreven factuur

Hieronymus Bosch bracht koning Filips van Castilië in rekening voor “Het Laatste Oordeel”, wat wordt beschouwd als de allereerste handgeschreven factuur.

In schril contrast met de gestandaardiseerde facturen van vandaag, had deze factuur meer weg van een informeel briefje, waarop de berekeningen in de kantlijn werden gekrabbeld. Bosch’s benadering geeft inzicht in de informele en persoonlijke aard van financiële transacties in die tijd, in tegenstelling tot de geformaliseerde procedures die we nu gewend zijn. 

Het gebruik van facturen en schriftelijke boekhouding ontwikkelde zich in de loop van de geschiedenis als reactie op de groei van handel en handelsactiviteiten. Het moderne concept van facturering is meer een product van de industriële revolutie en de opkomst van complexe zakelijke transacties in de afgelopen paar eeuwen.

Eerste handgeschreven factuur
Allereerste handgeschreven factuur

Begin 20e eeuw

Factuur van Graham Brothers Distillers
Factuur van de Graham Brothers Distillers

De Graham Brothers Distillers bekleedden een voorhoederol in de implementatie van technologische innovaties binnen het domein van professionele facturering. 

De factuur van 1904, een vooruitziende blik op zijn tijd, integreerde reeds standaardelementen zoals een gedrukt logo, bedrijfsadres en telefoonnummer – elementen die vandaag de dag als vanzelfsprekend worden beschouwd. 

Deze facturering, die tevens fungeerde als een marketinginstrument met een prominent briefhoofd, weerspiegelde de technologische ontwikkelingen op het gebied van facturering in een vroeg stadium. 

Echter, een in het oog springend aspect van deze vroege factuur was het handmatige karakter ervan. Ontvangers dienden zelf een uitgebreide deling uit te voeren om de kosten van specifieke artikelen te berekenen. 

Dit benadrukte zowel de progressie in technologische toepassingen binnen de factureringspraktijk als de nog bestaande beperkingen in de automatisering van deze processen in die tijd.

Eerste computer gegenereerde factuur

Aan het einde van de 20e eeuw voltrok zich een significante transformatie in de factureringsmethodologie met de opkomst van geautomatiseerde systemen. In het jaar 1981 illustreerde Omega Sales Co. deze overgang door de implementatie van een computer gegenereerde factuur, wat duidde op een verschuiving van papieren naar digitaal gegenereerde facturen in bepaalde bedrijfssectoren.

Deze gebeurtenis fungeerde als een vroeg exponent van de integratie van informatietechnologie in financiële processen, waarbij technologische vooruitgang het potentieel ontsloot om traditionele benaderingen van facturering te revolutioneren en efficiëntieverbeteringen te realiseren.

In de 20e eeuw bereikte het gebruik van papieren facturen zijn hoogtepunt. Bedrijven werden geconfronteerd met de uitdaging van het beheren van enorme hoeveelheden papierwerk. Het werd duidelijk dat er een ommekeer nodig was.

Eerste computer gegenereerde factuur
Eerste computer gegenereerde factuur

Papieren overbelasting en noodzaak tot verandering

Walmart Factuur
Walmart Factuur

Hoewel Electronic Data Interchange (EDI) al vele decennia bestaat, heeft het nog niet geleid tot een volledig papierloos kantoor. 

Het afgebeelde screenshot van een Walmart-factuur belicht de alomtegenwoordige visuele kenmerken van op ERP (Enterprise Resource Planning) gebaseerde oplossingen die tot op heden gebruikelijk zijn.

21e eeuw: Nymus en de e-volutie

In dit digitale tijdperk staat Nymus op de voorgrond van de digitale revolutie van facturatie. Elektronische facturen verminderen niet alleen het papierverbruik, maar versnellen ook transacties en verbeteren de nauwkeurigheid van financiële gegevens. Te midden van deze verschuiving naar digitalisering, leidt Nymus de weg naar een efficiëntere en snellere toekomst.

Als we terugkijken op de evolutie van de factuur, zien we niet alleen een verandering in de vorm, maar ook in de efficiëntie en snelheid van zakendoen. Nymus  belichaamt deze vooruitgang en laat zien dat de toekomst van financiële administratie digitaal is. In een wereld die draait om precisie en snelheid, is Nymus de katalysator voor een nieuwe standaard in zakendoen.

Benieuwd hoe wij ervoor kunnen zorgen dat je factuur mee is met de tijd?

Uitgelichte blogposts

Ontdek onze oplossingen

Benieuwd hoe wij ervoor kunnen zorgen dat jouw facturen mee zijn met hun tijd?
Schema over hoe Peppol werkt
Wat is Peppol en hoe gebruik je het?
In de digitale wereld van vandaag is efficiëntie vaak de nummer 1 prioriteit. Er valt voor veel bedrijven...
Lees meer
Verplichting van e-invoicing in België
E-invoicing verplicht in België vanaf 2026: wat betekent dit voor jou?
Vanaf 1 januari 2026 wordt e-invoicing verplicht tussen bedrijven in België. Het doel van de overheid...
Lees meer
Verschil digitale facturatie en e-invoicing
Wat is het verschil tussen digitale facturatie en e-invoicing?
Een vlotte facturatie is cruciaal voor de cashflow van elk bedrijf. Toch is het in sommige gevallen ook...
Lees meer